Patterns

Mae’r band o Fanceinion, Patterns wedi recordio eu dwy sengl cyntaf “Induction” a “Blood” gyda ni yma yn Stiwdio Crychddwr.