Radio Cymru – C2

Ers ir stiwdio agor yn 2009, mae Radio Cymru ac C2 wedi bod yn defnyddio stiwdio Crychddwr yn rheolaidd ar gyfer ei sesiynau radio .